• izdelava predinvesticijskih ocen investicij in investicijskih programov
  • svetovanje pri zagotovitvi finančnih virov za izvedbo investicije (kreditni in drugi viri, pogajanja s finančnimi ustanovami, pridobitev sofinanciranja s strani javnih podjetij oz. urejanje finančnih razmerij s temi podjetji)
  • priprava in izvedba hipotekarnih in drugih oblik zavarovanj
  • pogodbena ureditev soinvestitorskih razmerij med večjim številom soinvestitorjev
© Copyright 2024
Oblikovanje in izdelava Kabi d.o.o.