Nepremičninsko svetovanje in posredovanje v prometu nepremičnin ter poslovno svetovanje

 • IMP d.d. – prodaja oskrbovanih stanovanj (2011-/)

            Storitve: posredovanje pri prodaji oskrbovanih stanovanj.

 

 • Zasebni lastniki – prodaja kompleksa zemljišč (2011 - 2012)

            Storitve: posredovanje pri prodaji stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč, 73.000  m2.

 

 • Zasebni lastniki - gradbene komunalno opremljene parcele (2002-2014)

             Storitve: posredovanje pri prodaji gradbenih parcel.

 

 • SITEEP d.d., Ljubljana ((2005, 2006)

             Posredovanje pri prodaji nepremičnin (dezinvestiranje).

 

 • LIDL d.o.o., Ljubljana (2004)

             Storitve: posredovanje pri nakupu lokacije za trgovski center Domžale, pridobitev gradbenega dovoljenja.

 

 • Petrol Slovenska naftna družba d.d., Ljubljana (2003, 2004)

             Storitve: posredovanje pri prodajah in nakupih nepremičnin (lokacije za bencinske črpalke).

 

 • Bauhaus d.o.o., Ljubljana (2003, 2004)

             Storitve: posredovanje pri nakupu zemljišč Ljubljana.

 

 • MK Tiskarna d.d., Ljubljana (2004)

            Storitve: poslovno svetovanje (priprava strategije dezinvestiranja), urbanistično svetovanje (sprememba prostorskih aktov), priprava               »sale and lease back« posla prodaje in najema obstoječih nepremičnin.

 

 • Valkarton d.o.o., Logatec (2003)

             Storitve: posredovanje pri prodaji proizvodnih prostorov, urejanje etažne lastnine.

 

 • IMP PROMONT d.o.o., Ljubljana (2001)

            Storitve: posredovanje pri prodaji proizvodno - poslovnega kompleksa, pravno in  finančno podjetniško svetovanje, ureditev etažne                 lastnine.

Gradnja poslovnih objektov

Gradnja novega trgovskega centra, Nova Gorica – 2015:

 • naročnik: LIDL Slovenija d.o.o.,
 • storitve: pridobitev lokacije, urbanizem (sprememba dolgoročnega prostorskega načrta), pridobitev gradbenega dovoljenja, gradnja, pridobitev uporabnega dovoljenja,
 • površina: 7.800 m2 zemljišče in 1.900 m2 objekt.

 

Rekonstrukcija trgovskega objekta za nov trgovski center, Ljubljana  – 2014:

 • naročnik: LIDL Slovenija d.o.o.,
 • storitve: pridobitev lokacije, pridobitev gradbenega dovoljenja,
 • površina: 6.400 m2 zemljišče in 5.100 m2 objekt.

 

Dokončanje gradnje novega trgovskega centra BAUHAUS, Ljubljana – 2012:

 • naročnik: BAUHAUS d.o.o.,
 • storitve: dokončanje gradnje, pridobitev uporabnega dovoljenja,
 • površina: 33.000 m2 zemljišče in 18.000 m2 objekt.

 

Gradnja Medgeneracijskega centra Bistrica, Domžale – 2011:

 • naročnik: IMP, d.d.,
 • storitve: urbanizem, urejanje etažne lastnine, prodaja oskrbovanih stanovanj,
 • površina: 8.000 m2 zemljišče in 15.000 m2 objekt.

 

Rekonstrukcija in prenova poslovnega objekta, Ljubljana – 2004:

 • naročnik: Pneumatic B&F d.o.o.,
 • storitve: posredovanje pri nakupu lokacije, svetovanje pri pridobitvi financiranja, organizacija in vodenje gradbenih in obrtniško instalacijskih del, pridobitev uporabnega dovoljenja,
 • površina: 1.800 m2 zemljišče in 1.100 m2 objekt.

Gradnja logističnih centrov, gradnja prometne in komunalne infrastrukture za poslovne cone:

Gradnja poslovne cone in logističnega centra (Občina Kamnik) – 2009-2011:

 • naročnik: NT logistika d.o.o.,
 • storitve: urbanizem (sprejem novega prostorskega načrta), priprava in sklenitev pogodbe o opremljanju z občino, vodenje gradnje komunalne infrastrukture, vodenje gradnje skladiščno-logističnega objekta,
 • površina: 70.000 m2 zemljišče in 14.000 m2 objekt 1.faze.

 

Gradnja logističnega centra (Občina Komenda) – 2007-2008:

 • naročnik: NT logistika d.o.o.,
 • storitve: urbanizem (sprememba prostorskega akta) priprava in sklenitev pogodbe o opremljanju z občino), vodenje gradnje visokoregalnega skladišča,
 • površina: 12.400 m2 zemljišče in 3.500 m2 objekt.

 

Gradnja prometne in komunalne infrastrukture za stanovanjska naselja:

Stanovanjsko naselje VS 8/6-5 Selo (Občina Dobrova - Polhov Gradec) –2015:

 • naročnik: skupina zasebnih lastnikov stavbnih zemljišč,
 • storitve: priprava in sklenitev pogodbe o opremljanju z občino, vodenje gradnje komunalne infrastrukture, pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja,
 • površina: 30.000 m2.

Stanovanjsko naselje ŠS 8/5 Gameljne (Mestna občina Ljubljana) –2010:

 • naročnik: skupina zasebnih lastnikov stavbnih zemljišč,
 • storitve: urbanizem, priprava in sklenitev pogodbe o opremljanju z občino, vodenje gradnje komunalne infrastrukture, pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja,
 • površina: 26.000 m2.

 

Stanovanjsko naselje J4 Jarše (Občina Domžale) – 2008:

 • naročnik: skupina zasebnih lastnikov stavbnih zemljišč,
 • storitve: urbanizem (prostorski akt, program komunalnega opremljanja), priprava in sklenitev pogodbe o opremljanju z občino, vodenje gradnje komunalne infrastrukture, pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja,
 • površina: 45.000 m2.
© Copyright 2024
Oblikovanje in izdelava Kabi d.o.o.