• identificiranje primerne lokacije za izvedbo namer in potreb naročnika in svetovanje pri njenem izboru
  • organiziranje in vodenje urbanističnih postopkov za sprejem novih prostorskih načrtov ali spremembo obstoječih prostorskih aktov (urbanistični pogoji gradnje), priprave programov komunalnega opremljanja (pogoji odmere komunalnega prispevka), pogodb o opremljanju
  • koordiniranje in urejanje odnosov med lokalno skupnostjo (občino), nosilci urejanja prostora (lokalnimi in državnimi – pogoji gradnje, soglasja, soinvestiranje gradnje komunalne infrastrukture)
© Copyright 2024
Oblikovanje in izdelava Kabi d.o.o.