• vodenje izdelave projektne dokumentacije za gradnjo objektov -  od priprave projektne naloge do revizije izdelane projektne dokumentacije
  • pridobivanje potrebnih zemljišč za gradnjo objektov
  • ​​pridobivanje soglasij k projektni dokumentaciji in gradbenega dovoljenja
  • izvedba gradnje od razpisa za zbiranje ponudb (priprava razpisnih pogojev in osnutka gradbene pogodbe, analiza ponudb, vodenje pogajanj, uskladitev pogodb) in oddaje del do končnega obračuna izvedenih del
  • koordinacija izvedbe gradbenih del med izvajalcem gradbenih del, izvajalcem strokovnega nadzora, drugimi udeleženci gradnje in investitorjem
  • pridobivanje uporabnega dovoljenja
  • terminsko, strokovno, finančno, količinsko, kvalitatitvno in finančno vodenje in nadzor gradnje in izvedba finančnih obračunov in prevzemov del
© Copyright 2024
Oblikovanje in izdelava Kabi d.o.o.