• posredovanje pri nakupu in prodaji oz. najemu nepremičnin
  • priprava kupoprodajnih, najemnih in drugih pogodb s področja stvarnih pravic (stavbna pravica, služnostna pravica, zemljiški dolg, ...)
  • izvedba davčnih postopkov v zvezi s prometom z nepremičninami
  • priprava študij oz. elaboratov o najboljši možni izrabi nepremičnin
  • priprava strokovnih osnov za pogodbeno in upravno komasacijo zemljišč
  • izvedba zemljiško-knjižnih postopkov:
    • pregled zemljiško-knjižnega in geodetskega stanja nepremičnin,
    • priprava predlogov za vpise v zemljiško knjigo
  • urejanje finančnih, pravnih in tehničnih razmerij s podjetji s področja javne infrastrukture
© Copyright 2024
Oblikovanje in izdelava Kabi d.o.o.